“Con người muốn phát triển thì cần mở mang tri thức, phổ biến tri thức cho nhiều người chính là giúp phát triển nhân loại.”

DC11mmo, Co-Founder

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là tập hợp những cá nhân muốn chia sẻ những kiến thức từ cuộc sống đời thường cho những người đang có nhu cầu tiếp thụ.

Để làm được điều này chúng tôi cần nhiều hơn nữa các tấm lòng vàng sẵn sàng chia sẻ những kiến thức mới.

Chúng tôi làm gì

Chúng tôi chuyên cung cấp các khóa học miễn phí từ những cá nhân có kinh nghiệm từ thực tiễn, các khóa học chúng tôi đa phần là Video để giúp các học viên dễ dàng tiếp thu, trực quan trong việc học tập.

Ngoài ra, chúng tôi còn liên kết các đơn vị khác cung cấp khóa học, vì thế có một số khóa học sẽ được chuyển hướng tới các đơn vị đó. Các khóa học đó thường là có phí nên các học cần lưu ý điểm nay.

Đội của chúng tôi

Bao gồm những thành viên

team-8

Jonathan

Art Director
Chau-Quoc-Dinh

Châu Quốc Định

Người Sáng Lập
team-7

John Doe

Web Developer
vi
vi